Posts Tagged ‘tv’

Kabel Norge og nettets undergang

20. mars 2012

På onsdag er det klart for Kabel Norges digital-tv og bredbåndskonferanse. Forbrukerrådet kommer ikke. Det gjør heller ingen andre som ikke tror at nettet er i ferd med å bryte sammen.

For ikke alle frykter nettets snart forestående sammenbrudd. På en workshop om nettnøytralitet og transparency i Danmark i år holdt en representant for det danske TDC en ganske så annerledes innlegg – dog etterfulgt av Telenor som repeterte de vanlige dommedagsprofetiene om fulle nett og manglende inntjening.

For det første tvilte TDC på at nettene kom til å bli så fulle og tilstoppet som Telenor og deres like har spådd i en årrekke. (The coming exaflood, and why it won’t drown the Internet)

For det andre understreket TDC det opplagte: de som leverer tjenester på internett er klar over hvilke begrensninger dette medfører, og tilpasser tilbudet deretter.

Det foregår altså en viss kundetilpasning og innovasjon i endene av nettverkene, i motsetning til hva man skulle tro når man hører på enkelte infrastrukturleverandører.

Legg til at TDC så muligheten av å ikke levere alle tjenester dersom kapasiteten ikke er god nok, så har du en sober tilnærming til tilbud og etterspørsel.

Det er derfor ganske skuffende å se programmet for Kabel Norges konferanse med innlegg som ”Nettbruken eksploderer og nettene er fulle » og «Kapasitet koster – hvem betaler».

Dagens infrastrukturleverandører lever av mer enn dette med sine multiplaymodeller, og har kanskje lagt for mye vekt på TV-benet sitt. Det er en naturlig og ønsket utvikling at vi brukere ser mer TV utenfor alminnelig distribusjon, og søker et TV-tilbud som er tilstedet på våre egne premisser. Gamle modeller utfordres kraftig når vi vil ha innhold utenom den kabelen de selv styrer.

Men sånn er det å være den som leverer aluminiumsbokser til Coca Cola: det er ingen grunn til å være sur fordi de tjener mer penger enn deg.

Reklamer

Ingen klageadgang for fotballfans

9. mars 2012

Ser du kampene på parabol vil Premier League-lørdagene dine endre seg heretter. En EU-domstol har gitt en engelsk pub-eier medhold i at det er helt greit å kjøpe satellittkort i Hellas til en billig penge. Sky Sports svar er å bare vise én eneste kamp hver lørdag klokka 16.

Etter Forbrukerrådets mening må det være slik at dersom tilbudet reduseres, bør også prisen reduseres tilsvarende. Dersom ikke distributørene har sikret seg godt nok til at slike endringer ikke kan finne sted innefor gjeldende kontraktsperiode, må det være distributørenes problem, og ikke kundenes. Uansett bør enhver bindings- eller oppsigelsestide kanselleres, slik at kundene har  rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning.

Men hva om TV2 ikke er enig? Ja, da står du rimelig på bar bakke. Misfornøyde TV-kunder har ingen instans å bringe inn klagene sine.

Gruppen som vurderte ulike tiltak som kan gi TV-seerne økt valgfrihet og mangfold foreslo en klagenemnd for TV-markedet – blant annet for slike situasjoner. Vi har tidligere også pekt på utfordringer med kanalpakker, innhold på PVR-bokser som blokkeres, eller program som tas av på ad hoc basis, som naturlig ville finne sin løsning i en slik nemnd.

Hva kulturministeren mener er foreløpig ikke godt å si. Saken ligger fortsatt til behandling, var beskjeden vi fikk da vi etterlyste oppfølging av forslagene fra TV-utvalget.

Ting på nett og forbrukerrett

16. februar 2012

Stadig flere av produktene vi omgir oss med er koblet til internett. Dette gir ofte merverdi og er i mange tilfeller  en forutsetning for at produktene skal fungere. Samtidig er det flere utfordringer ved at produkter er på nett og at egenskapene defineres av programvare.

Det er ikke lenger sånn at en bils egenskaper er definert i det den ruller ut av fabrikken, eller at en telefons spesifikasjoner ikke kan endres etter at du har kjøpt den.

Leverandørenes tilgang til produktene etter at de har forlatt butikken brukes oftest til nødvendige oppdateringer, men åpner samtidig opp for urimelige endringer fra leverandør eller produsent.

Tidligere denne måned informerte TV-distributøren Altibox at endringer i kanalpakkene ville medføre at opptak fra kanalene bli sperret. Altibox hadde altså planer om å blokkere innhold kundene har betalt for og tatt opp på PVR-boksen sin – noe som ikke ville vært første gang (1,2).

Denne saken er nå løst, men problemet gjenstår. Det finnes fortsatt ingen regulering som sier hva av man kan kreve av et produkt som blir endret.

Det er problematisk når tillit er en av de viktigste valutaene vi har for den digitale økonomien. Det kan ikke være greit at en bilprodusent fjerner 50 hestekrefter fra bilen din for å komme bedre ut i en utslippstest, og kan gjøre dette ved å vise til avtalevilkårene.

Vi har tidligere tatt opp saken med EU-kommisjonen og eksemplifisert problemstillingen med PlayStation 3-saken.

PS3-saken ble først prøvd for Forbruketvistutvalget (FTU), hvor forbrukeren tapte. Forbrukerrådet klagde i etterkant Sony og PS3 inn for Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven. Denne klagen har nå ligget til behandling i over ett år, uten at vi har fått noen offisiell tilbakemelding.

Kommisjonen mer enn antydet at FTU må ha misforstått klagen, ellers at forbrukerdirektivet er implementert feil  i Norge. Samtidig kan vi være enige med Kommisjonens også uoffisielle mening om at det er mest hensiktsmessig å vurdere slike saker etter markedsføringsloven.

Men inntil det skjer, les vilkår og meld fra til oss om det er noe du ikke synes er ok!

Fremtiden kommer ikke med DSL

6. januar 2012

Telenor har bestemt seg for ikke å satse på TV over internett (IP-TV) til kundene som får internett via kobber-kabel, såkalt DSL. (lenke til Telecomrevy, som krever innlogging) Konklusjonen kommer blant annet etter at en pilot med IPTV via DSL gav blandede resultater.

Dette er et klart uttrykk for at DSL-teknologien ikke klarer å tilfredsstille fremtidens krav til båndbredde, og Telenor viser naturlig til en mer offensiv satsing på fiber og coax.

Samtidig understreker Telenor at DSL fortsatt er viktig. Men sett i lys av erfaringene ovenfor, fremstår ikke DSL som en fremtidsrettet teknologi for selskapets kunder.

Forbrukerrådet er opptatt av valgfrihet i TV-markedet, og har lenge gitt uttrykk for at TV over internett kan være et godt alternativ til TV-distributørenes bundlede tjenester. Det forutsetter i midlertidig at det er tilstrekkelig kapasitet i nettene til alle.

Forbrukerrådet håper Telenor ikke vil utsette det uunngåelige teknologiskifte, for å klemme de siste dråpene ut av en sitron de selv mener er rimelig tørr.

Norske TV-seere trenger et alternativ til kabel- og satelittselskapenes lite forbrukervennlige løsninger med kanalpakker og liten valgfrihet. Og det alternativet kommer aller mest sannsynlig via en internettilkobling med tilstrekkelig båndbredde.

Ny teknologi til ingen nytte?

14. november 2011

Folk er flinke til å kontakte Forbrukerrådet når det er noe de lurer på, eller synes er galt. I forrige uke ble vi kontaktet av en som hadde kjøpt seg ny TV, men som skuffet måtte konstatere at denne ikke fungerte som han hadde regnet med.

Det markedsføres TV-er med mange ulike funksjonaliteter, en av disse er muligheten for opptak til en ekstern USB-harddisk. Da skulle vel problemet med å få med seg film på hytta, på reise eller på barneværelse være løst?

Neida, selvfølgelig ikke.

Vi er kjent med at disse opptakene kun fungerer på den enheten du har hentet opptaket fra – det vil si den TV-en harddisken er koblet til. Men vår mann får ikke engang gjort opptak.

Fra Canal Digital, som er hans TV-distributør, fikk han dette til svar:

«Våre opptaksdekodere krypterer alle opptak på grunn av fare for videredistribusjon. Da dette for så vidt blir gjort gjennom din TV, så har ikke Canal digital videre service angående saken».

Vår mann skriver til oss:

«Jeg står iallfall foreløpig igjen med en TV som ikke har den funksjonalitet som den skulle ha. Jeg har nå selv brukt masse timer på dette og prøvd å finne ting som jeg kan ha misforstått eller gjort feil. Jeg har rimelig høy utdannelse i data, har vært datalærer i over 30 år og jobber mye personlig med data hele tiden. Jeg burde jo derfor ha alle forutsetninger for å kunne koble en harddisk til en TV og gjøre et opptak!  Og dette som ifølge reklamen skulle være kjempeenkelt? »

Forbrukerrådet har bedt Canal Digital og Elektronikkbransjen om deres mening. Det er klart at det er rettighetshavernes krav om kryptering som starter hele problemet. Samtidig er det butikken vi forholder oss til når vi for eksempel kjøper TV. Det er en selvfølge at varene skal fungere som lovet. Gjør de ikke det, så må informasjonen endres eller varen sendes tilbake til lageret.

Men aller helst ønsker vi oss en hjelpende hånd i kampen for å bedre og mer brukervennlige produkter. Å legge meningsløse hindringer i veien for betalende kunder er ingen tjent med. Og det er ikke alltid like lett å se fremskrittet med å låse tv-opptakene våre til en avspiller, når vi for 30 år siden fritt kunne ta med oss videokassetten både ned i kjellerstuen og på hytten.

Oppdatering (17. november):  TV-produsenten tok ansvar til slutt, og  kunden fikk tilsendt en oppdatering.  Dermed er opptakene i gang, og vi får regne med at alt er på plass til neste kunde.

 

Fotball og de fire friheter

4. oktober 2011

En engelsk pubeier har i dag fått et etterlengtet svar fra den Europeisk domstol (ECJ). Pubeieren hadde kjøpt med seg en dekoder fra Hellas, og hadde dermed muligheten til å vise engelsk fotball til en vesentlig lavere pris enn om hun hadde kjøpt den samme tilgangen i England.

I sin avgjørelse sier ECJ at nasjonale regler som forbyr import, salg eller bruk av utenlandske dekodere, er i strid med reglene om fri flyt av tjenester.

Etter vår mening er det naturlig, at dersom man gjennom prinsippet de fire friheter ønsker å utligne europeisk utvalg og vilkår , bør det også gjelde TV-tjenester. Dersom det igjen medfører mindre penger inn, er det usikkert om det går på bekostning av ballbinger eller lønna til Rooney, men sånn er nå en gang prinsipper.

Saken skal nå opp i det engelske rettssystemet.