Posts Tagged ‘transparency/gjen’

Nettnøytralitet og gjennomsiktighet

12. oktober 2011

Forbrukerrådet har over en lengre periode fulgt Kommisjonens revisjon av Telecom-lovgivningen i EU, og venter nå sammen med mange andre på resultatene av Samferdselsdepartementets høring av implementeringen av den nevnte pakke.

For å sikre nettnøytraliteten i Norge, er det ikke ventet annet enn en implemetering av et gjennomsiktighetsverktøy(transparency). Det vil si at området ikke blir regulert, men at regjeringen setter sin lit til fortsatt markedsdynamikk og selvregulering.

Etter vår mening medfører gjennomsiktighet en direkte anerkjennelse av brudd på nettnøytralitet. Så lenge aktørene oppfyller myndighetenes krav til informasjon og  gjør kundene klar over dette, står de fritt til å bryte nettnøytraliteten.

BEREC, organisasjonen som samler Europas Teletilsyn, har akkurat publisert en rapport med høringsfrist 2. november 2012. Rapporten er titulert «draft Guidelines on Net Neutrality and Transparency«, og behandler gjennomsiktighet/transparency som en forutsetning for nettnøytralitet.

Samtidig skriver de i sin oppsummering dette:

«We stress that transparency regarding net neutrality is a key pre-condition of the end users’ ability to choose the quality of the service that best fits their needs and also should reduce the assymetry of information existing between providers and end users, fostering proactive behaviour by Internet Service Providers (ISPs). At the same time, we underline that transparency alone is probably not sufficient to achieve net neutrality, since other factors also have to be taken into account – the existence of competition in the market, the reduction of barriers to switching are, among others, important factors that, alongside transparency, can contribute to achieving the objective of net neutrality set out in the Framework Directive. »

Et sted må jo BEREC begynne, men de kunne de gjerne ha begynt med en annen forutsetning, nemlig konkurransesituasjonen og byttekostnader knyttet til leverandørbytte.

Det svenske Post-og telestyrelsen la i våres frem rapporten «A survey and analysis of conditions in consumer contracts that affect customer mobility in the electronic communications market«. Konklusjonen deres er at oppsigelsestid,  bindingstid og bundlede tjenester kan føre til at forbrukerne både tar feil valg og har reduserte muligheter til å bytte leverandør, der det er konkurranse. Også Forbrukerombudet i Norge har også pekt på en rekke lignende utfordringer.

Reklamer