Posts Tagged ‘streaming’

Hjelp vi er i filbransjen!

19. oktober 2011

Jeg pakker ut den nye telefonen min, som kom akkurat i tide til å bli med på en fire dagers arbeidstur til Brussel. Jeg legger inn alle dokumentene jeg trenger å ha med, Spotify er synkronisert, og jeg har til og med fått lagt inn et par skjønnlitterære bøker (dog ingen norske.)

Men jeg vil også se på film på flyet og på hotellet, det er jo derfor jeg har kjøpt en telefon med stor skjerm, HD-avspilling og god lyd. Men det skal snart vise seg svært vanskelig. Streaming er utelukket. Det ikke mulig å se film utenfor Norges grenser, og ville uansett kostet en formue i datatrafikk. Så da gjenstår kjøp og nedlasting.

Etter et omfattende google-søk etter gode lovlige alternativer, innser jeg at dette kommer til å bli vanskelig. Tjenesten som fulgte med telefonen, fungerer ikke i Norge, det gjør heller ikke Voddler. Norsk Videogramforening trekker i sin høringsuttalelse til endringer i åndsverkloven frem sine tilbud,som for eksempel film2home, men der ligger den første Die Hard-filmen på en fjerde plass av nedlastingsfilmene. Det har vel kommet noen etter det?

I et siste forsøk  ringer jeg til en utvikler av digitale filmtjenester og ber om råd. Men denne har ingen. Dersom jeg da ikke vil se gamle reklamefilmer eller kanadiske dokumentarer. Og det vil jeg helst slippe akkurat nå.

Så da står jeg her, med kredittkortet klart og avspillerutstyret i orden. Jeg har gjort mer enn de fleste andre forbrukere ville ha gjort i lignende situasjon, men fortsatt med telefonen tom for audiovisuelt innhold.

Det meste jeg kan drømme om av filmer  og serier  ligger lett, gratis og ulovlig tilgjengelig noen få klikk unna, men fortsatt vil ingen ha pengene mine. Hva med å ta en telefon til musikkbransjen? Mulig de har noen erfaringer det kan være greit å ta med seg?

Reklamer

Streaming og juss

3. oktober 2011

VG skriver på lørdag om streaming og hvordan teknologien skal defineres juridisk.

Det er ingen tvil om at det er ulovlig å laste opp film og TV-serier uten opphavsmannens samtykke, men noe mer uklart blir det når innholdet skal hentes ned fra nettet.

Det er klart at det ikke er lov å laste ned et eksemplar av den ulovlig opplastede  filmen, men hva om den «bare» streames? Så lenge ulovligheten av å hente innhold er knyttet til et eksemplar, begynner det å bli teknisk komplisert for den gjengse bruker.

De som anser streaming for å være ulovlig, argumenterer for at også det eksemplaret som legger seg i din datamaskins internminne, er å anse som et relevant eksemplar. De mener altså at cache is king.

Andre, inkludert Forbrukerrådet, mener at det ikke er fullt så enkelt, heller ikke juridisk. Åndsverkloven er en lov med straffesanksjoner, og da bør hjemmelsgrunnlaget være klart. Vi har prinsipper i jussen som beskytter private mot inngrep som de ikke kan forutse. For folk flest vil forskjellen mellom streaming og nedlasting være akkurat det at du ikke laster ned noe eksemplar til maskinen din.

Jussen danner yttergrensene for hva som er lov og ikke lov. Samtidig kan det være et annet spørsmål om hva som er moralsk eller etisk forsvarlig, i hvert fall der vi brukere forstår at materiale er ulovelig lastet opp.

I artikkelen er Ørjan Salvesen Haukaas presentert som jurist, men det burde ha fremgått av artikkelen at han også er tilknyttet  Simonsen Advokatfirma, som er det eneste advokatfirma som har hatt konsesjon for å innhente IP-adresser for å forfølge brudd på digitale opphavsrettsbrudd på vegne av rettighetshaverne. Vi er likevel enige med han i at det er viktig at folk betaler for innhold. Da må hans klienter også legge til rette for at det finnes gode, lovlige alternativer for de som ønsker å se film og tv-serier.

Rettighetshaverne må se på bruken av streaming som et uttrykk for etterspørsel, og ikke bare ulovlig virksomhet. Tjenester i skyen er mildt sagt på vei fremover, og med det kommer streaming til å bli en enda mer relevant teknologi.