Posts Tagged ‘pvr’

Ingen klageadgang for fotballfans

9. mars 2012

Ser du kampene på parabol vil Premier League-lørdagene dine endre seg heretter. En EU-domstol har gitt en engelsk pub-eier medhold i at det er helt greit å kjøpe satellittkort i Hellas til en billig penge. Sky Sports svar er å bare vise én eneste kamp hver lørdag klokka 16.

Etter Forbrukerrådets mening må det være slik at dersom tilbudet reduseres, bør også prisen reduseres tilsvarende. Dersom ikke distributørene har sikret seg godt nok til at slike endringer ikke kan finne sted innefor gjeldende kontraktsperiode, må det være distributørenes problem, og ikke kundenes. Uansett bør enhver bindings- eller oppsigelsestide kanselleres, slik at kundene har  rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning.

Men hva om TV2 ikke er enig? Ja, da står du rimelig på bar bakke. Misfornøyde TV-kunder har ingen instans å bringe inn klagene sine.

Gruppen som vurderte ulike tiltak som kan gi TV-seerne økt valgfrihet og mangfold foreslo en klagenemnd for TV-markedet – blant annet for slike situasjoner. Vi har tidligere også pekt på utfordringer med kanalpakker, innhold på PVR-bokser som blokkeres, eller program som tas av på ad hoc basis, som naturlig ville finne sin løsning i en slik nemnd.

Hva kulturministeren mener er foreløpig ikke godt å si. Saken ligger fortsatt til behandling, var beskjeden vi fikk da vi etterlyste oppfølging av forslagene fra TV-utvalget.

Reklamer

Ting på nett og forbrukerrett

16. februar 2012

Stadig flere av produktene vi omgir oss med er koblet til internett. Dette gir ofte merverdi og er i mange tilfeller  en forutsetning for at produktene skal fungere. Samtidig er det flere utfordringer ved at produkter er på nett og at egenskapene defineres av programvare.

Det er ikke lenger sånn at en bils egenskaper er definert i det den ruller ut av fabrikken, eller at en telefons spesifikasjoner ikke kan endres etter at du har kjøpt den.

Leverandørenes tilgang til produktene etter at de har forlatt butikken brukes oftest til nødvendige oppdateringer, men åpner samtidig opp for urimelige endringer fra leverandør eller produsent.

Tidligere denne måned informerte TV-distributøren Altibox at endringer i kanalpakkene ville medføre at opptak fra kanalene bli sperret. Altibox hadde altså planer om å blokkere innhold kundene har betalt for og tatt opp på PVR-boksen sin – noe som ikke ville vært første gang (1,2).

Denne saken er nå løst, men problemet gjenstår. Det finnes fortsatt ingen regulering som sier hva av man kan kreve av et produkt som blir endret.

Det er problematisk når tillit er en av de viktigste valutaene vi har for den digitale økonomien. Det kan ikke være greit at en bilprodusent fjerner 50 hestekrefter fra bilen din for å komme bedre ut i en utslippstest, og kan gjøre dette ved å vise til avtalevilkårene.

Vi har tidligere tatt opp saken med EU-kommisjonen og eksemplifisert problemstillingen med PlayStation 3-saken.

PS3-saken ble først prøvd for Forbruketvistutvalget (FTU), hvor forbrukeren tapte. Forbrukerrådet klagde i etterkant Sony og PS3 inn for Forbrukerombudet for brudd på markedsføringsloven. Denne klagen har nå ligget til behandling i over ett år, uten at vi har fått noen offisiell tilbakemelding.

Kommisjonen mer enn antydet at FTU må ha misforstått klagen, ellers at forbrukerdirektivet er implementert feil  i Norge. Samtidig kan vi være enige med Kommisjonens også uoffisielle mening om at det er mest hensiktsmessig å vurdere slike saker etter markedsføringsloven.

Men inntil det skjer, les vilkår og meld fra til oss om det er noe du ikke synes er ok!

Ny teknologi til ingen nytte?

14. november 2011

Folk er flinke til å kontakte Forbrukerrådet når det er noe de lurer på, eller synes er galt. I forrige uke ble vi kontaktet av en som hadde kjøpt seg ny TV, men som skuffet måtte konstatere at denne ikke fungerte som han hadde regnet med.

Det markedsføres TV-er med mange ulike funksjonaliteter, en av disse er muligheten for opptak til en ekstern USB-harddisk. Da skulle vel problemet med å få med seg film på hytta, på reise eller på barneværelse være løst?

Neida, selvfølgelig ikke.

Vi er kjent med at disse opptakene kun fungerer på den enheten du har hentet opptaket fra – det vil si den TV-en harddisken er koblet til. Men vår mann får ikke engang gjort opptak.

Fra Canal Digital, som er hans TV-distributør, fikk han dette til svar:

«Våre opptaksdekodere krypterer alle opptak på grunn av fare for videredistribusjon. Da dette for så vidt blir gjort gjennom din TV, så har ikke Canal digital videre service angående saken».

Vår mann skriver til oss:

«Jeg står iallfall foreløpig igjen med en TV som ikke har den funksjonalitet som den skulle ha. Jeg har nå selv brukt masse timer på dette og prøvd å finne ting som jeg kan ha misforstått eller gjort feil. Jeg har rimelig høy utdannelse i data, har vært datalærer i over 30 år og jobber mye personlig med data hele tiden. Jeg burde jo derfor ha alle forutsetninger for å kunne koble en harddisk til en TV og gjøre et opptak!  Og dette som ifølge reklamen skulle være kjempeenkelt? »

Forbrukerrådet har bedt Canal Digital og Elektronikkbransjen om deres mening. Det er klart at det er rettighetshavernes krav om kryptering som starter hele problemet. Samtidig er det butikken vi forholder oss til når vi for eksempel kjøper TV. Det er en selvfølge at varene skal fungere som lovet. Gjør de ikke det, så må informasjonen endres eller varen sendes tilbake til lageret.

Men aller helst ønsker vi oss en hjelpende hånd i kampen for å bedre og mer brukervennlige produkter. Å legge meningsløse hindringer i veien for betalende kunder er ingen tjent med. Og det er ikke alltid like lett å se fremskrittet med å låse tv-opptakene våre til en avspiller, når vi for 30 år siden fritt kunne ta med oss videokassetten både ned i kjellerstuen og på hytten.

Oppdatering (17. november):  TV-produsenten tok ansvar til slutt, og  kunden fikk tilsendt en oppdatering.  Dermed er opptakene i gang, og vi får regne med at alt er på plass til neste kunde.