Posts Tagged ‘offentlig data’

Offentlige Data – hvor er de, og hvem har de?

13. desember 2011

Fornyings- og administrasjonsdepartementet startet sommeren 2010 det de kalte en innledende kartlegging angående av hva departementene og underliggende etater har av offentlige data. Som det fremgår på data.norge.no, var det ikke veldig mange svar å få, og trolig er det mange, mange datasett som mangler.

Tilgang til offentlige data er en råvare mange mennesker og bedrifter kan foredle til nyttige tjenester. Som det fremgår av bloggen det er lenket til ovenfor, går det likevel mildt sagt trått med å få frem disse dataene.

Kommisjonen sendte i går ut en pressemelding om strategien videre med de offentlige dataene, og ser man på Kommisjonens liste over hvor de største barrierene er, vil nok nevnte departement kjenne seg godt igjen. Først og fremst er det et informasjonsunderskudd når det gjelder hvilke data som eksisterer, samtidig som det er lite klarhet over at dataene eksisterer og er tilgjengelige. Da er det lite å jobbe med for kreative, innovative og datahungrige sjeler.

Norge er dessverre helt i takt med resten av Europa, hva skal til for at vi skal ta føringen på dette området?

Reklamer