Posts Tagged ‘OBA’

Bransjenorm for atferdsbasert reklame avvist av EUs uavhengige personvernråd

16. desember 2011

Tidligere denne måneden skrev vi at The Interactive Advertising Bureau (IAB) sammen med resten av bransjen (EASA) var blitt enige om en selvreguleringsnorm, såkalt ”Best Practice Recommendations”, for å sikre at atferdsbasert markedføring (OBA) finner sted innenfor et rammeverk. Nå er det klart at Article 29 Data Protection Working Party (Art 29 WP), EUs uavhengige rådgivende organ for personvern, har forkastet forslaget fra bransjen.

Først og fremst foreslår bransjenormen å innføre et ikon for atferdsbasert markedsføring i hele EU, som skal lenke til bakgrunnsinformasjon og tilgang til mekanismer for brukerkontroll på forskjellige språk. Ikonet skal vises på annonser basert på brukerens atferd. Ved å klikke på ikonet vil brukeren omdirigeres til et nettsted der de kan finne informasjon om, og få mulighet til å deaktivere, atferdsbasert reklame.

Art 29 WP baserte avvisningen på to elementer som var for dårlig ivaretatt: åpenhet og brukerens valgfrihet.

Når det gjelder åpenhet, mener Art 29 WP at et ikon i seg selv ikke er tilstrekkelig for å informere brukerne om bruk av cookies fordi:

  • Den gjennomsnittlige bruker vil ikke kunne gjenkjenne ikonets underliggende mening uten ekstra informasjon gitt ved siden av.
  • Å bare sette ordet «reklame» ved siden av ikonet er ikke nok til å informere brukeren om at annonsen bruker cookies for å lage atferdsbasert reklame.
  • Ikonet i seg selv og nettstedet http://www.youronlinechoices.eu gir ikke nøyaktig og lett forståelig informasjon om de forskjellige reklamenettverkene og deres formål med å plassere cookies på brukerens datamskin.

Når det gjelder brukernes valgfrihet, mener Art 29 WP at selv om brukere gis muligheten til å velge bort atferdsbasert reklame, er dette ikke forenlig med EUs ePersonverndirektiv, ettersom opplysninger faktisk behandles uten brukerens samtykke og uten å gi brukeren informasjon før de brukes:

  • Selv om den cookien som aktiveres hvis brukeren velger bort atferdsbasert reklame (opt-out cookie) hindrer ytterligere atferdsbasert reklame, stopper dette verken reklamenettverket fra å få tilgang til eller lagre informasjon på brukerens datamaskin.
  • Brukeren blir ikke informert om hvorvidt en cookie som overvåker internett-aktivitet forblir lagret på datamaskinen og hvilket formål denne i tilfelle har.
  • Mens installasjon av en opt-out cookie ikke gir brukeren mulighet til å administrere og slette tidligere installerte sporings-cookies, skapes det samtidig et feilaktig inntrykk av at å velge bort atferdsbasert reklame deaktiverer sporing av internettatferden.

Art 29 WP var også bekymret for at bransjen foreslår at et barn over 12 år skal kunne ta beslutninger i forhold til behandlingen av sine egne personopplysninger, og mener bransjen istedet burde forholde seg til lovgivningen i det enkelte land. De var også kritiske til at normen overhodet ikke sier noe om hvordan bransjen skal sikre god etterlevelse og håndheving av sine egne regler.

I forkant av møtet Art 29 WP hadde med bransjen i september  sendte BEUC, den europeiske forbrukerorganisasjonen, et brev for å ta opp en rekke bekymringer de hadde i forhold til forslaget fra bransjen.

Reklamer

Veike retningslinjer for adferdsbasert markedsføring

9. desember 2011

Mye av eksistensen til selskaper som Facebook og Google bygger på muligheten til å personifisere reklame ut fra de sporene vi legger igjen på nett, såkalt adferdsbasert markedsføring på nett eller ”online behavioral advertising” (OBA). At dette har opplagte utfordringer for person- og forbrukervernet er lett å se.

For å ta tak i noen av disse utfordringene har nå The Interactive Advertising Bureau blitt enige med resten av bransjen om en form for selvregulering, en såkalt ”Best Practice Recommendations” for å sikre at denne formen for overvåkning skjer innenfor visse grenser.

BEUC, organisasjonen som samler de aller fleste europeiske forbrukerorganisasjonene, har nå sett nærmere på anbefalningene, og er ikke spesielt imponert.

Som ofte blir problemet definert som et informasjonsproblem som kan løses med mer informasjon – i denne sammenhengen med et klikkbart ikon på sider som benytter seg av OBA.

BEUC påpeker i brev til Mr. Jacob Kohnstamm, Chairman of the Article 29 Working Party flere svakhetene ved selvreguleringen:

  • Retningslinjene dekker langt fra alle aktørene, og heller ikke alle sidene ved denne typen markedsføring. At retningslinjene er frivillige hjelper heller ikke.
  • Å benytte et symbol på nettsidene er langt fra tilstrekkelig. Det er en kjensgjerning at få klikker seg videre og faktisk leser informasjonen.
  • Og skulle man faktisk lese informasjonen, er den ubalansert og dekker over alvorlige personvernmessige sider ved denne formen for markedsføring.

Det er derfor ikke vanskelig å være enige med BEUC når de ber om at bekymringen for bransjens selvregulering må tas på alvor.

For vi er ikke i tvil om at vårt personvern på nett fortjener bedre beskyttelse enn uforpliktende og veike retningslinjer.