Posts Tagged ‘infrastruktur’

Kabel Norge og nettets undergang

20. mars 2012

På onsdag er det klart for Kabel Norges digital-tv og bredbåndskonferanse. Forbrukerrådet kommer ikke. Det gjør heller ingen andre som ikke tror at nettet er i ferd med å bryte sammen.

For ikke alle frykter nettets snart forestående sammenbrudd. På en workshop om nettnøytralitet og transparency i Danmark i år holdt en representant for det danske TDC en ganske så annerledes innlegg – dog etterfulgt av Telenor som repeterte de vanlige dommedagsprofetiene om fulle nett og manglende inntjening.

For det første tvilte TDC på at nettene kom til å bli så fulle og tilstoppet som Telenor og deres like har spådd i en årrekke. (The coming exaflood, and why it won’t drown the Internet)

For det andre understreket TDC det opplagte: de som leverer tjenester på internett er klar over hvilke begrensninger dette medfører, og tilpasser tilbudet deretter.

Det foregår altså en viss kundetilpasning og innovasjon i endene av nettverkene, i motsetning til hva man skulle tro når man hører på enkelte infrastrukturleverandører.

Legg til at TDC så muligheten av å ikke levere alle tjenester dersom kapasiteten ikke er god nok, så har du en sober tilnærming til tilbud og etterspørsel.

Det er derfor ganske skuffende å se programmet for Kabel Norges konferanse med innlegg som ”Nettbruken eksploderer og nettene er fulle » og «Kapasitet koster – hvem betaler».

Dagens infrastrukturleverandører lever av mer enn dette med sine multiplaymodeller, og har kanskje lagt for mye vekt på TV-benet sitt. Det er en naturlig og ønsket utvikling at vi brukere ser mer TV utenfor alminnelig distribusjon, og søker et TV-tilbud som er tilstedet på våre egne premisser. Gamle modeller utfordres kraftig når vi vil ha innhold utenom den kabelen de selv styrer.

Men sånn er det å være den som leverer aluminiumsbokser til Coca Cola: det er ingen grunn til å være sur fordi de tjener mer penger enn deg.

Reklamer

Åpne akssessnett for folk flest?

10. november 2011

Fremskrittspartiet sendte 9. november et privat lovforslag hvor de blant annet ber «regjeringen utrede hvorvidt det på sikt vil være formålstjenlig å åpne de lukkede aksessnettene innenfor bredbånd for konkurranse.»

Dette er et spørsmål Forbrukerrådet er glad for at blir stilt!

I dag har den som leverer bredbånd også en sterk interesse i å være den som leverer tjenestene gjennom kabelen. Dette gjelder både pakker med bredbånd/telefon/tv og mer direkte innhold som går gjennom bredbåndet.

Med åpne aksessnett vil forbrukerens binding mot bredbåndsleverandøren bli svakere – noe som vil føre til økt valgfrihet og økt konkurranse på tjenestesiden.

Forbrukerrådet var en av representantene i Sønneland-utvalget, som så på den manglende valgfriheten i det norske TV-markedet. I rapporten fra utvalget står det blant annet:

«Post- og teletilsynet har derfor fremmet forslag til myndighetene som kan stimulere til økt utbygging av høykapasitetsnett, økt konkurranse og flere valgmuligheter for forbrukerne. Det ble blant annet forselått:

  • Vurdering av pålegg om felles utnyttelse av infrastruktur og/eller felles utnyttelse av
    stolpekurser.
  • Håndheving av prinsippene om nettnøytralitet.
  • Et helhetlig regelverk for kabelfremføring på offentlig grunn.
  • Statlig støtte til etablering av infrastruktur i områder uten kommersielle tilbud.

Vi håper regjeringen har innspillene fra Sønneland-utvalget i bakhodet når de svarer FrP. Vi tror helhetlig tilnærming er en forutsetning for å finne ut hvordan valgfrihet og konkurranse best sikres for norske bredbåndkunder. Det er ikke gitt at den som la fiberkabelen også for evig tid skal ha kontroll med bredbåndet ditt.