Posts Tagged ‘datatrafikk’

EU-domstolen sier nei til piratfilter

28. november 2011

EU-domstolen har nylig slått fast at nettleverandører ikke kan tvinges til å installere filtere for å hindre ulovlig fildeling.

Saken har sitt utspring i en dom i det belgiske rettssystemet, hvor en belgisk nettleverandør ble pålagt å hindre ulovlig fildeling i sine nett. Dommen ble anket til EU-domstolen, hvor den nå er avgjort i favør av nettleverandøren.

Det er mange gode grunner for at nettleverandørene skal holde seg unna innholdet i kundenes nettrafikk. Et slikt filter ville bety at nettleverandøren måtte overvåke all nettrafikk, med de konsekvenser det ville få for kundenes personvern og ytringsfrihet.

En slik form for massiv kontroll ville medføre at all trafikk måtte analyseres og knyttes opp mot personlig data, slik som ip-adressen. Det er også store sjanser for at et slikt filter ville blokker helt lovlig innhold.

Forbrukerrådet er helt enig med dommens premisser om at nettleverandørene ikke har noen rolle som generelt nettpoliti. Vi håper dette standpunktet blir videreført av lovgivende myndigheter når ehandelsdirektivet skal revideres om ikke så alt for lenge…

Reklamer

Hvor mye data bruker hvert program, egentlig?

7. november 2011

Mange av oss har etter hvert en smarttelefon og en eller annen form for datapakke.

Datapakkene kan være satt sammen på forskjellig måter, og det er ikke alltid like lett å vite akkurat hvor mange ganger du har råd til å oppdatere Facebook-kontoen din, eller sjekke Twitter for nye, spennende hendinger.

Denne artikkelen på  www.tested.com tar for seg noen av de mest populære applikasjoner og tjenester, og selv om det er individuelle forskjeller i bruk, kan artikkelen likevel være en god retningsgiver.