Archive for januar, 2012

EU gir brukerne bedre kontroll over egne data

25. januar 2012

EU-kommisjonen la i dag frem et forslag til oppdatert personvernlovgivning. Forslaget er et langt steg i riktig retning når det gjelder å gi forbrukerne kontroll over bruk av egne data.

Kommisjonens forslag gjelder både on- og offline, men er spesielt viktig for vår nettbruk, og  går langt i å diktere hvordan firmaer kan og ikke kan benytte personlige informasjon når brukerne handler eller kommuniserer ved hjelp av e-post, sosiale nettverk og lignende.

Blant flere lyspunkter:

  • Større gjennomsiktighet. Forbrukerne må informeres tydelig om hvilken informasjon som benyttes  av hvem, i hvilken hensikt og hvor lenge informasjonen lagres.
  • Varsling når data kan være på avveie (Data Breach Notification). Brukere skal informeres når noe går galt i firmaets håndtering av brukernes personlig informasjon.
  • Det skal bli enklere å flytte personlig data mellom de ulike tjenestene, slik at det enklere å bytte mellom ulike leverandører.
  • Personvern skal være implementert og utgangspunkt i alle relevante tjenester.
  • Datatilsynene i Europa får mer makt til å føre tilsyn med disse lovene, mens privatpersoner kan ta saken til rettsvesenet, enten på egen hånd eller ved hjelp av en  forbrukerorganisasjon.

Og for å sitere den den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC “Today the EU is taking a large step towards giving data rights back to its rightful owners, individuals themselves.”

Reklamer

– Gi kunden det kunden vil ha

25. januar 2012

Visepresident Neelie Kroes i EU-kommisjonen holdt i går en tale i Parlamentet, der hun tok for seg hvilke rammevilkår og muligheter som omfavner den kreative og innholdsbaserte tjenestesektoren.

Hun skryter, om ikke akkurat uhemmet av musikkbransjen, men sier samtidig klart i fra om at de andre innholdsleverandørene har en jobb å gjøre for å nå det åpenbare potensialet overgangen til digitale tjenester medfører.

I sin beskrivelse av hva vi forbrukere forventer og krever, plasserer Kroes forbrukeren utvetydig i rollen som etterspørrer i markedet; forbrukeren må sees på som en aktør tilbyderleddet ikke har råd til å ignorere, heller enn en aktør som trenger beskyttelse mot sterke motparter:

«First, growth in consumer expectations. They expect an offer that is open rather than limited, «on demand» rather than on a fixed schedule, interactive and targeted rather than passive and controlled. We cannot ignore that: because these days if consumers don’t get what they want, they won’t be afraid to switch off.»

For forbrukersiden er denne markedsmessige tilnærmingen til vår rolle både på godt og vondt, og det er ikke alltid like enkelt å finne seg til rette. Men det er helt klart at vi ønsker å fremstå som «victor rather than victim of cirumstance.»

Vi er også glade for at Kroes er klar i sin omtale av utbredelse av kapasitetshungrig innhold levert over internett som et insitament for ISP’er til å endelig ha et foretningsgrunnlag for å bygge ut, heller enn en trussel mot et eksiterende innholdsmarked. Det er sånn det må være i en innovativ økonomi!

Fremtiden kommer ikke med DSL

6. januar 2012

Telenor har bestemt seg for ikke å satse på TV over internett (IP-TV) til kundene som får internett via kobber-kabel, såkalt DSL. (lenke til Telecomrevy, som krever innlogging) Konklusjonen kommer blant annet etter at en pilot med IPTV via DSL gav blandede resultater.

Dette er et klart uttrykk for at DSL-teknologien ikke klarer å tilfredsstille fremtidens krav til båndbredde, og Telenor viser naturlig til en mer offensiv satsing på fiber og coax.

Samtidig understreker Telenor at DSL fortsatt er viktig. Men sett i lys av erfaringene ovenfor, fremstår ikke DSL som en fremtidsrettet teknologi for selskapets kunder.

Forbrukerrådet er opptatt av valgfrihet i TV-markedet, og har lenge gitt uttrykk for at TV over internett kan være et godt alternativ til TV-distributørenes bundlede tjenester. Det forutsetter i midlertidig at det er tilstrekkelig kapasitet i nettene til alle.

Forbrukerrådet håper Telenor ikke vil utsette det uunngåelige teknologiskifte, for å klemme de siste dråpene ut av en sitron de selv mener er rimelig tørr.

Norske TV-seere trenger et alternativ til kabel- og satelittselskapenes lite forbrukervennlige løsninger med kanalpakker og liten valgfrihet. Og det alternativet kommer aller mest sannsynlig via en internettilkobling med tilstrekkelig båndbredde.