Archive for oktober, 2011

Personvern i Mexico

30. oktober 2011

Det er ikke hver dag Forbrukerrådet er i Mexico for å snakke om personvern i møte med ny teknologi. Det sagt, så er vi nok først og fremst invitert som representant for TACD (Trans Atlantic Consumer Dialogue), hvor Forbrukerrådet er europeisk «co-chair» for saker om forbrukerrettigheter og digitale tjenester.

Sjekk ut programmet for 33. International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners. Det er også mulig å følge konferansen på nett.

Her er presentasjonen vi skal holde. Kort oppsummert, så benytter vi våre 15 minutter til å snakke om balansen mellom utvikling og nye tjenester på den ene siden og våre person- og forbrukerrettigheter på den andre.

Bilde fra Oslo S i presentasjonen er hentet fra utstillingen «Privatlivets fred» og er laget av Veronika Moen.

Reklamer

Hjelp vi er i filbransjen!

19. oktober 2011

Jeg pakker ut den nye telefonen min, som kom akkurat i tide til å bli med på en fire dagers arbeidstur til Brussel. Jeg legger inn alle dokumentene jeg trenger å ha med, Spotify er synkronisert, og jeg har til og med fått lagt inn et par skjønnlitterære bøker (dog ingen norske.)

Men jeg vil også se på film på flyet og på hotellet, det er jo derfor jeg har kjøpt en telefon med stor skjerm, HD-avspilling og god lyd. Men det skal snart vise seg svært vanskelig. Streaming er utelukket. Det ikke mulig å se film utenfor Norges grenser, og ville uansett kostet en formue i datatrafikk. Så da gjenstår kjøp og nedlasting.

Etter et omfattende google-søk etter gode lovlige alternativer, innser jeg at dette kommer til å bli vanskelig. Tjenesten som fulgte med telefonen, fungerer ikke i Norge, det gjør heller ikke Voddler. Norsk Videogramforening trekker i sin høringsuttalelse til endringer i åndsverkloven frem sine tilbud,som for eksempel film2home, men der ligger den første Die Hard-filmen på en fjerde plass av nedlastingsfilmene. Det har vel kommet noen etter det?

I et siste forsøk  ringer jeg til en utvikler av digitale filmtjenester og ber om råd. Men denne har ingen. Dersom jeg da ikke vil se gamle reklamefilmer eller kanadiske dokumentarer. Og det vil jeg helst slippe akkurat nå.

Så da står jeg her, med kredittkortet klart og avspillerutstyret i orden. Jeg har gjort mer enn de fleste andre forbrukere ville ha gjort i lignende situasjon, men fortsatt med telefonen tom for audiovisuelt innhold.

Det meste jeg kan drømme om av filmer  og serier  ligger lett, gratis og ulovlig tilgjengelig noen få klikk unna, men fortsatt vil ingen ha pengene mine. Hva med å ta en telefon til musikkbransjen? Mulig de har noen erfaringer det kan være greit å ta med seg?

Nettnøytralitet og gjennomsiktighet

12. oktober 2011

Forbrukerrådet har over en lengre periode fulgt Kommisjonens revisjon av Telecom-lovgivningen i EU, og venter nå sammen med mange andre på resultatene av Samferdselsdepartementets høring av implementeringen av den nevnte pakke.

For å sikre nettnøytraliteten i Norge, er det ikke ventet annet enn en implemetering av et gjennomsiktighetsverktøy(transparency). Det vil si at området ikke blir regulert, men at regjeringen setter sin lit til fortsatt markedsdynamikk og selvregulering.

Etter vår mening medfører gjennomsiktighet en direkte anerkjennelse av brudd på nettnøytralitet. Så lenge aktørene oppfyller myndighetenes krav til informasjon og  gjør kundene klar over dette, står de fritt til å bryte nettnøytraliteten.

BEREC, organisasjonen som samler Europas Teletilsyn, har akkurat publisert en rapport med høringsfrist 2. november 2012. Rapporten er titulert «draft Guidelines on Net Neutrality and Transparency«, og behandler gjennomsiktighet/transparency som en forutsetning for nettnøytralitet.

Samtidig skriver de i sin oppsummering dette:

«We stress that transparency regarding net neutrality is a key pre-condition of the end users’ ability to choose the quality of the service that best fits their needs and also should reduce the assymetry of information existing between providers and end users, fostering proactive behaviour by Internet Service Providers (ISPs). At the same time, we underline that transparency alone is probably not sufficient to achieve net neutrality, since other factors also have to be taken into account – the existence of competition in the market, the reduction of barriers to switching are, among others, important factors that, alongside transparency, can contribute to achieving the objective of net neutrality set out in the Framework Directive. »

Et sted må jo BEREC begynne, men de kunne de gjerne ha begynt med en annen forutsetning, nemlig konkurransesituasjonen og byttekostnader knyttet til leverandørbytte.

Det svenske Post-og telestyrelsen la i våres frem rapporten «A survey and analysis of conditions in consumer contracts that affect customer mobility in the electronic communications market«. Konklusjonen deres er at oppsigelsestid,  bindingstid og bundlede tjenester kan føre til at forbrukerne både tar feil valg og har reduserte muligheter til å bytte leverandør, der det er konkurranse. Også Forbrukerombudet i Norge har også pekt på en rekke lignende utfordringer.

Grønne datasenter – hvorfor ikke i Norge?

7. oktober 2011

Selskapet Verneglobal utnytter Islands natur slik den er skapt og for det den er verdt. Dermed kan de love god tilgang til rimelig og fornybar lagringskraft.

I disse budsjettider kan det kanskje være noe for Norge og norske innovatører, vi skal jo ikke leve av olje i det uendelige…

One-stop-shop via fjernkontrollen

6. oktober 2011

Microsoft gikk i går ut og annonserte en ny innholdstjeneste, som innebærer at Xboxen din virker som en utvidet PVR-boks (Fra Arstechnica).  Her samles mange innholdsleverandører på et sted, og Microsofts tar jobben med å finne innholdet for deg. Dermed slipper jeg å bry meg med bakenforliggende forhold som hvem som er produsent, distribusjonsselskap og lignende. Filmen eller tv-serien er der, og tilgjengelig når jeg vil. Tenk om også Bokskya hadde fungert sånn! Jeg vil ha en bok, søk , finn, kjøp og les. Hvilket forlag eller bokhandlerkjede kommer den fra? Helt uinteressant!

En one-stop-shop for innhold høres unektelig besnærende ut, men vi stiller oss samtidig et par spørsmål:

-Må du være så stor Microsoft for å få dette til? Eller ville noe sånt være mulig for en aktør med mindre ressurser, men med en like god ide?

-Er det bra med et lukket system? Hva er prisen vi som forbrukere egentlig betaler når vi låser oss til en, stor leverandør av det innholdet vi etterspør, det være seg Microsoft, Apple eller Google?

Så langt er nok dette tilbudet forbehold andre enn norske brukere, men vi håper innhold etter hvert blir godt tilgjengelig også her med tiden.

Fotball og de fire friheter

4. oktober 2011

En engelsk pubeier har i dag fått et etterlengtet svar fra den Europeisk domstol (ECJ). Pubeieren hadde kjøpt med seg en dekoder fra Hellas, og hadde dermed muligheten til å vise engelsk fotball til en vesentlig lavere pris enn om hun hadde kjøpt den samme tilgangen i England.

I sin avgjørelse sier ECJ at nasjonale regler som forbyr import, salg eller bruk av utenlandske dekodere, er i strid med reglene om fri flyt av tjenester.

Etter vår mening er det naturlig, at dersom man gjennom prinsippet de fire friheter ønsker å utligne europeisk utvalg og vilkår , bør det også gjelde TV-tjenester. Dersom det igjen medfører mindre penger inn, er det usikkert om det går på bekostning av ballbinger eller lønna til Rooney, men sånn er nå en gang prinsipper.

Saken skal nå opp i det engelske rettssystemet.

Streaming og juss

3. oktober 2011

VG skriver på lørdag om streaming og hvordan teknologien skal defineres juridisk.

Det er ingen tvil om at det er ulovlig å laste opp film og TV-serier uten opphavsmannens samtykke, men noe mer uklart blir det når innholdet skal hentes ned fra nettet.

Det er klart at det ikke er lov å laste ned et eksemplar av den ulovlig opplastede  filmen, men hva om den «bare» streames? Så lenge ulovligheten av å hente innhold er knyttet til et eksemplar, begynner det å bli teknisk komplisert for den gjengse bruker.

De som anser streaming for å være ulovlig, argumenterer for at også det eksemplaret som legger seg i din datamaskins internminne, er å anse som et relevant eksemplar. De mener altså at cache is king.

Andre, inkludert Forbrukerrådet, mener at det ikke er fullt så enkelt, heller ikke juridisk. Åndsverkloven er en lov med straffesanksjoner, og da bør hjemmelsgrunnlaget være klart. Vi har prinsipper i jussen som beskytter private mot inngrep som de ikke kan forutse. For folk flest vil forskjellen mellom streaming og nedlasting være akkurat det at du ikke laster ned noe eksemplar til maskinen din.

Jussen danner yttergrensene for hva som er lov og ikke lov. Samtidig kan det være et annet spørsmål om hva som er moralsk eller etisk forsvarlig, i hvert fall der vi brukere forstår at materiale er ulovelig lastet opp.

I artikkelen er Ørjan Salvesen Haukaas presentert som jurist, men det burde ha fremgått av artikkelen at han også er tilknyttet  Simonsen Advokatfirma, som er det eneste advokatfirma som har hatt konsesjon for å innhente IP-adresser for å forfølge brudd på digitale opphavsrettsbrudd på vegne av rettighetshaverne. Vi er likevel enige med han i at det er viktig at folk betaler for innhold. Da må hans klienter også legge til rette for at det finnes gode, lovlige alternativer for de som ønsker å se film og tv-serier.

Rettighetshaverne må se på bruken av streaming som et uttrykk for etterspørsel, og ikke bare ulovlig virksomhet. Tjenester i skyen er mildt sagt på vei fremover, og med det kommer streaming til å bli en enda mer relevant teknologi.